Formbar Logorelaunch + Printmedien
KundeFormbar Events and Catering
ProjektBranding Identity
Jahr2019
Logoentwicklung + Geschäftsausstattung + Printmedien